Går du og drømmer om en flot naturhave? Hos Martins Naturhaver har vi flere års erfaring med naturhaver og har hjulpet flere kunder med at opnå deres drømmehave. Vi holder til omkring Ringsted men hjælper da gerne kunder i Roskilde, Holbæk og andre nærliggende områder med anlægning af naturhaver og professionel vejledning.

Hvad er en naturhave?

I en naturhave handler det om at skabe forhold, der minder om naturens egne biotoper som f.eks. skovbryn, lysning, strandeng eller grøft.
Træer, planter og dyr har udviklet sig i symbiose over lang tid, så den indbyrdes afhængighed er blevet en styrke for alle parter. Men symbiosen kan hurtigt vende sig til en sårbarhed, når de naturlige levesteder forsvinder eller reduceres.

Du kan hjælpe naturen ved at indrette din have, så den tilbyder

  • gode steder til overvintring, redebygning og skjul
  • føde til insekter og smådyr
  • vand til at drikke og bo i.

En naturhave kan selvfølgelig ikke være 100% naturlig. Hvis du selv skal kunne have glæde af den, så skal der lidt planlægning til. Men du kommer til at spare mange timer på at luge og trimme kanter, for naturhaven har et andet fokus end ordinær symmetri. Der kan dog være tale om vild symmetri. Her kommer det vilde og uforudsigelige i spil, med mange nye små gæster på besøg.

Typer af naturhaver

  • Skygget område: svarende til skov og underskov, træer, buske, mos, urteflora
  • Lyst område: blomstrende planter, græs, staudebede
  • Område med skiftevis lys og skygge: svarende til et levende hegn, hæk, mur med bevoksning
  • Fugtigt område: havedam, fuglebad, grøft, sump
  • Tørkepræget område: stenbed, sandet område, langs grussti

Det er bedst at kombinere så mange af typerne som du har mulighed for. Det vigtigste er, at du tager højde for, hvad der naturligt forekommer på egnen, og hvordan forholdene er i din have.

Ligger haven lavt for enden af en bakke med tendens til at bliver oversvømmet, så udnyt det til din fordel i stedet for at kæmpe imod. Indret med grøfter, der kan være med til at afvande noget af haven og skabe et godt levested for fugtighedskrævende bevoksning og smådyr.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere

Fordele ved en naturhave

Interessen for naturlige haver et steget i de senere år, og ikke uden årsag. Bestanden af bier efterhånden så lille, at det er et problem at få bestøvet bærbuske og frugttræer. Der er blevet færre sommerfugle og mange insekter har trange kår eller er forsvundet helt.

Et stigende ønske om bæredygtighed og selvforsyning i den måde vi forvalter vores haver og natur på, må naturligvis afspejle sig i de valg vi hver især tager.

Der er mange fordele ved at vælge naturhaver med beplantning af arter, der er tilpasset lokale jord- og nedbørsforhold.

For det første har planter, træer og buske mindre behov for vanding. For det andet tiltrækker hjemmehørende arter for området lokale insekter, smådyr og fugle. Og endeligt er der mindre risiko for skadedyrsangreb

Du slipper dog ikke helt for at gøre en aktiv indsats, hvis du gerne vil sikre biodiversiteten i haven. Det kan ske, at en af arterne er så glad for forholdene i din have, at den tager over og kvæler de andre arter. Derfor skal du holde øje med, om udviklingen passer med dine ønsker og sætte ind, hvis balancen tipper over.

Hvordan får jeg en naturhave?

Hvis en naturhave lyder som det rigtige for dig, så er næste spørgsmål nok, hvordan du lettest kommer videre med projektet.

Det allerførste du kan gøre, er at undgå gift i haven og begynde at glæde dig over tidsler og mælkebøtter. Det vi traditionelt har opfattet som ukrudt, er ofte både levested og fødekilde for mange insekter og smådyr. Det kan kræve lidt tilvænning at lade naturen komme mere til sin ret, men meget af det handler om planlægning. Du skal med andre ord vide, hvad du vil bruge din have til og hvordan. På den måde er planer for naturhaver ikke anderledes end for den klassiske parcelhushave.

Dette betyder selvfølgelig ikke at man skal lade haven gro til med tidsler og mælkebøtter, men nærmere at man skal finde et sted til dem i haven. På den måde kan du forøge biodiversiteten uden at gå på kompromis med din komfort i haven.

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe, kan du ringe til os direkte på vores telefonnummer 27 57 60 73, sende en mail til martinsnaturhaver@gmail.com eller udfylde vores kontaktformular her på vores hjemmeside.

Vi ser frem til at høre fra dig.