Vand i haven med vandhuller, LAR løsning eller regnbede

Vand danner rammen om mange gode oplevelser. Kan du også lide vandets rislen, spejlinger og det liv det skaber og tiltrækker af vandlevende dyr, der kommer og drikker, og plantesamfund knyttet til vand. Du kan selv få sådan et miljø, hvis du ikke allerede har det. Det kan også være du ønsker regnvandsbede der ikke kun tilføjer æstetisk værdi, men også fungerer som en lokal løsning til afledning af regnvand på egen grund.
Læs også med her, hvis du har en nyttehave og samler vand til selvforsyning. Eller hvis du fokuserer på lokal nedsivning, (LAR løsning) og regnvandsbede.

Biodiversitetsvandhullet: Skab liv, afslapning og bæredygtighed

Er du til afslapning i haven og bare ønsker at folde sanserne ud og nyde, så er du måske til at bringe naturen ind i haven for naturens egen skyld, uden at skulle have andet udbytte end glæderne ved at nyde livet. Så er du måske til biodiversitetssøen eller biodiversitetsvandhullet. Vandet der er anlagt i en lavning, hvor vandet i forvejen samler sig og som godt må tørre ud. Der er rimelig tilstedeværelse af sol og lavbund, og der er sten og planter som padder kan yngle i og ved. Der er også et dybere område

Har du ikke konturer i haven med naturlige lavninger, eller vil du bare gerne have vand der hvor du opholder dig mest, så kan du bruge bassinfolie til at holde på vandet. Det kan også være for at have permanent vand som en sø. Det er også vigtigt at tænke på dyr, som kan plumpe i vandet og undgå at de drukner. Enten ved at have meget lille fald, så de selv kan kravle på land, eller ved at lægge en redningsplanke ud, i form af en gren eller et bræt som de kan redde sig i land ved.

LAR (Lokal afledning af regnvand)

LAR er en forkortelse for: Lokal afledning af regnvand. De nye vejrfænomener med flere skybrud, mere koncentrerede regnmængder og mere nedbør på årligt niveau, siger alt sammen at vi skal tænke nyt, da vores kloakker ikke kan følge med og det på samfundsplan er enorme summer det kræver at opskalere den regnvandsinfrastruktur.


Vi har i historisk kontekst på ganske få år fjernet den naturlige hydrologi, (vand i landskabet), for at kunne effektivisere landbruget og dyrke skove til tømmer. Det betyder at for bare få 100 år siden var der meget mere naturligt vand, der var der i dag er agerland og skovbrug med tømmerhugst for øje. Pointen er at det vand var i stor stil om vinteren og tørrede langsomt væk om sommeren.

Det er de funktioner vi med fordel kan efterligne med vores LAR – løsninger. Det betyder at LAR løsninger ikke er indrettet på udsætning af fisk.

Særligt i vores byer har vi store befæstede arealer som er et problem når der kommer de hyppige skybrud, med overløbene kloakker til følge. Men vand er forudsætningen for alt liv, så derfor kan vi lige så godt efterligne naturen og lave lokal afledning fra vores parkeringsarealer, tagflader og gangarealer og terrasser med mere.

Du kan eksempelvis grave en lille rende fra et nedløbsrør til et regn bed eller et vandhul som en LAR løsning i renden kan der plantes eller lægges sten og den kan i sig selv komme til at udgøre en del af det lokale liv og æstetik.

Et regnbed er et sted til at opsamle vand. Der graves en lavning et sted hvor der i forvejen strømmer overfladevand til. Der kan lægges grus i bunden, men eller lægges topjorden tilbage. Så har du et lavt liggende bed i terrænet til at plante i. Det er et miljø, som udsættes for ekstremt meget vand og ekstrem tørke.

Derfor kan plantevalg være svært, men her er nogle eksempler som kan fungere:

 • Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum
 • Dagpragtstjerne, Silene dioica
 • Engnellikerod, Geum rivale
 • Gul iris, Iris pseudoacorus
 • Kattehale, Lythrum salicaria
 • Kertepileurt, Persicaria amplexicaule
 • Rød hjortetrøst, Eupatorium purpureum
 • Skovstorkenæb, Geranium 
 • Stjerneskærm, Astrantia
 • Mosebunke
 • hyld, amerikansk
 • solbær.
 • Hosta
 • Daglilje

Vand til dyrkning med LAR løsning

Er du mere til selvforsyning og nyder haven ved at dyrke og tænker i bæredygtighed og naturlige ressourcer, så har vandhuldet også en funktion til brug for vanding i tørre perioder. Ved at se på landskab og tagfladevand, kan det være at du med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand,) kan lede vandet hen i nærheden, hvor du skal vande fra, i en dertil indrettet sø. Permakulturen byder også på løsninger som en ’swale’. Det er kort fortalt typisk begynder med tagfladevand, som ledes via en kanal til en sø. Kanalen skal gerne modtage vand fra terrænet undervejs. På den ene side dyrkes for eksempel bærbuske, på en form for vold oven for vandet, og de modtager så direkte vand fra kanalen. Andre bede kan vandes fra søen. Vil du høre mere om dine muligheder for en LAR løsning i haven eller på egen grund, så kontakt endelig Martin.

Hvorfor vand?

Vand er nødvendigt for alt liv, enten som habitat, eller som livgivende kilde ved indtag. Det er også vigtigt når livet er slut og den del af kredsløbet hvor det døde væv skal nedbrydes og omsættes. I den proces er vandet også vigtig. Et billede på det er komposten. Kompost er havens materialer som omsættes til næring for planter og den omsætning har brug for vand. Disse beskrivelser er vores argumenter for at give vand en synlig tilstedeværelse i haven for et godt kredsløb og repræsentere det liv som også har vandet som habitat.

Fremtiden med regnvandsbede

Der er god grund til at aflaste vores kloaknetværker nu og i fremtiden. Er du ikke til åbent vand kan du stadigvæk lave lokal nedsivning ved hjælp af regnbede. Ved at implementere regnvandsbede på din grund kan du aktivt bidrage til lokal afledning af regnvand, hvilket er en nødvendig og effektiv løsning til at reducere belastningen på offentlige kloaksystemer. Et regnbed er ligesom søen eller vandhullet en udgravning på et lavtliggende punkt, med grus og jordtyper som kan indkapsle vandet, og beplante det med planter, som kan tåle ekstremt meget vand og ekstrem tørke.

Ved du hvad din løsning skal være, eller har du brug for personlig vejledning inden for opbygning af regnbede, LAR-løsninger, vandhuller eller lignende, så kontakt mig i dag. Vi hjælper hele vejen rundt.

Vandhuls-workshop for børn og voksne