Hos Martins Naturhaver kan vi hjælpe dig med at skabe mere biodiversitet i haven, da vi er eksperter i bæredygtige og harmoniserende haveløsninger. Læs med her på siden eller ring til os på 27 57 60 73. Vi hører til i Ringsted omegn, men kører gerne til Roskilde, Holbæk, Lejre, Nykøbing Sjælland eller længere væk for at hjælpe dig med at skabe den have du drømmer om.

5 tips til større biodiversitet i haven

  • Bevar gamle træer.
  • Hav blomstrende planter fra tidligt forår til sent efterår.
  • Sørg for, at der er vand til fugle og insekter.
  • Behold dit haveaffald, det skaber levesteder.
  • Sæt redekasser op til fuglene.

Jo flere forskellige blomster, træer og buske du har i din have, jo bedre er det for biodiversiteten i haven.

En af fordelene ved biodiversitet er, at selvom vejrbetingelser eller skadedyr har været hårde ved en bestemt type planter et år, så vil din have aldrig komme til at se død ud. Der vil være masser af andre planter, der fint har trivedes under de samme betingelser.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere

Sprøjtemidler slår mere ihjel end dit ukrudt

Den vigtigste regel for biodiversitet er at undgå alle former for ukrudts- og insektdræbere. De bladlus du ikke vil have, er en af fødekilderne til de dyr og insekter, du gerne vil have i haven. Som for eksempel mariehøns.

Hvilke planter er gode for biodiversiteten?

Tiltræk flere insekter ved sund biodiversitet i haven

Det kan være irriterende med mange insekter på en varm sommerdag, men det er til gengæld et godt tegn på, at din have har stor biodiversitet.

Fugle og andre dyr bliver tiltrukket af haver, hvor der er mange insekter. Det giver mere at se på for dig og bidrager også til at styrke biodiversiteten i området ud over din egen have.

Der er mange arter, der er forsvundet eller har svært ved at overleve når meget store arealer er beplantet med ensartet bevoksning, fx i landbruget. Det samme sker ved store, ensidige græsplæner, der i branchen bliver kaldt "græsørkner" eller "grøn asfalt".

De vilde insekter er særligt vigtige, fordi de bestøver frugttræer og andre afgrøder. Har du frugttræer og bærbuske, som du gerne vil have et godt udbytte af, så er det ikke bare en fordel at tiltrække insekter til din have. Det er en nødvendighed.

Den danske bestand af vilde bier er truet, så alle bidrager til den gode side. Prøv med hjortetrøst, som sommerfuglene elsker. Eller plant krydderurter som en del af et staudebed. De er smukke som små buske, og når de blomstrer, svirrer det med insekter rundt om dem.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere

Vand giver liv i haven

Både insekter, fugle, padder og pindsvin har brug for vand. Måske har du ikke lyst eller plads til det store bassin med vandplanter, men det er heller ikke nødvendigt.

Et fuglebad eller en balje med sten kan også gøre det. Allerbedst er det hvis stenene stikker lidt op over vandoverfladen, så insekterne kan sætte sig på dem, mens de drikker. Sørg for at dyrene ikke bliver fanget i et bassin eller en balje med stejle kanter - læg for eksempel en gren, de kan bruge som "redningsplanke".

Få mere inspiration til vand i haven

Behold haveaffaldet i haven

Gem haveaffaldet og læg det i en bunke, hvor det kan gå til på naturlig vis. Det skaber gemmesteder og liv til insekter og pindsvin. Som bonus giver det også hjemmelavet kompost og jordforbedring med årene.

Find et godt sted i haven til haveaffaldet. Hvis du ikke bryder dig om at se på det, kan du vælge at skærme af. Begge dele er gode levesteder for smådyr og insekter, og du slipper for at se på en rodet bunke.

Vil du hellere smide haveaffaldet på genbrugsstationen, så vent med at fjerne bunken til sidst i foråret. Så er alle de overvintrende smådyr vågnet efter at have gemt sig i grenbunken hele vinteren.

Brænder du haveaffald af til Skt. Hans, så husk endelig at banke på bunken først, så pindsvin og eventuelt andre dyr kan nå ud, inden det er for sent.

Forslag til, hvordan du laver et insekthotel

Forøg biodiversitet i haven i dag

Hos Martins Naturhaver ønsker vi at hjælpe dig med at skabe større biodiversitet i haven. Vi har ekspertisen til at hjælpe med at skabe et rum for mange forskellige planter og dyr i din have. Hvis du ønsker at øge mangfoldigheden i din have, er du velkommen til at kontakte os på vores telefonnummer 27 57 60 73 eller sende os en mail til martinsnaturhaver@gmail.com. Vi vil være mere end glade for at høre fra dig og finde den bedste løsning for at skabe et unikt og blomstrende økosystem i din have.

Du kan også udfylde vores kontaktformular på vores hjemmeside, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe med at skabe en mere bæredygtig have med masser af liv og farve.